สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน GO TRADER LEAGUE DEMO CONTEST